3 Ревизии (1.6.3)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Carsten Larsen 7d7ee9d965 Updated Copyright text преди 4 години
  llsth 63382f6a2a Bugfixes преди 6 години
  llsth 88716858be Moved catalog generation files преди 6 години
  llsth 029c953a45 Updated descriptions преди 6 години
  llsth 7a53ed1691 Minor bugfixes преди 6 години
  llsth 8f163f1c71 License clean up преди 6 години
  llsth 143419b828 Updated license details преди 6 години
  llsth 46f7192dbf amath-1.6.0 initial commit преди 6 години